Kompleks Banesor “A”

Lokacioni
Prishtinë

Statusi
Ongoing

Shërbimet
Arkitekturë

Lloji i Projektit
Investim Privat

Year
2021

Madhësia
200.000 m²

Pozicionuar në një gjatësi prej rreth 700 m përgjatë rrugës “A” dhe me një sipërfaqe rreth 200.000 m², kompleksi afaristo-banesor më i ri i propozuar nga ne paraqet një ndër zhvillimet më të qëndrueshme urbane në qytetin e Prishtinës.

Duke marr parasysh problematikat urbane prezente në shumicën e lagjeve në Prishtinë, propozimi ynë shpalos një integritet urban të mirëfillt dhe një zgjidhje afatgjate për banorët e ardhshëm të kësaj zone. Pjerrësia e madhe e terrenit po ashtu ka mundësuar krijimin e hapësirave më dinamike përbrenda kompleksit për njerëzit si dhe parkingjeve publike, duke eliminuar kështu problematiken e zakonshme të parkingut publik afër zhvillimeve të mëdha urbane.

Sheshi “Zahir Pajaziti”

Dizajn Urban

Sheshi “Ibrahim Rugova”

Dizajn Urban

Pylli i Arinjëve

Dizajn Urban

Oaza

Afarizëm Përdorim Miks

Kampusi Universitar Epitech

Shëndetësi & Edukim

Kompleksi Memorial ZOD

Kulturë

Na kontaktoni për të bashkëpunuar
në një projekt me ne

Contact us