Filter Projects

Oasis Project

Oaza

Afarizëm Përdorim Miks

Mixed-use Residential Complex

Kompleks Banesor “A”

Banim Përdorim Miks

North Gate

North Gate

Afarizëm Përdorim Miks

Faro dell Adriatico

Faro Dell Adriatico

Përdorim Miks

Residential Building Nord

Kompleks banesor “Nord”

Banim Përdorim Miks

Kompleks banesor “C”

Banim Përdorim Miks

South Gate

South Gate

Afarizëm Përdorim Miks

Kompleks banesor “Joni”

Banim Përdorim Miks

Kompleks Banesor “E”

Banim Përdorim Miks

Kompleks Banesor “S”

Banim Përdorim Miks

Kompleks Banesor

Banim Përdorim Miks

Arcus

Arcus

Afarizëm Përdorim Miks

Kompleks Banesor

Banim Përdorim Miks

Axonometry of project Bratislava

South Bank Bratislava

Banim Përdorim Miks

Qendër rekreative e sportive

Përdorim Miks Shëndetësi & Edukim

Grand Tower

Grand Towers

Banim Përdorim Miks

Objekt Afarist

Përdorim Miks

Outer Arc

Afarizëm Përdorim Miks

Liberta

Banim Përdorim Miks

Swiss Bau

Banim Përdorim Miks

Na kontaktoni për të bashkëpunuar
në një projekt me ne

Contact us