Filter Projects

Oaza

Afarizëm Përdorim Miks

Kompleks Banesor “A”

Banim Përdorim Miks

Outer Arc

Afarizëm Përdorim Miks

Faro Dell Adriatico

Përdorim Miks

Kompleks banesor “Nord”

Banim Përdorim Miks

Kompleks banesor “C”

Banim Përdorim Miks

South Gate

Afarizëm Përdorim Miks

Kompleks banesor “Joni”

Banim Përdorim Miks

Kompleks Banesor “E”

Banim Përdorim Miks

Kompleks Banesor “S”

Banim Përdorim Miks

Kompleks Banesor

Banim Përdorim Miks

Arcus

Afarizëm Përdorim Miks

Kompleks Banesor

Banim Përdorim Miks

Qendër rekreative e sportive

Përdorim Miks Shëndetësi & Edukim

Grand Towers

Banim Përdorim Miks

Objekt Afarist

Përdorim Miks

Liberta

Banim Përdorim Miks

Swiss Bau

Banim Përdorim Miks

Na kontaktoni për të bashkëpunuar
në një projekt me ne

Contact us