Ne jemi një ekip që krijon arkitekturë, dizajn peizazhor, enterier dhe dizajn urban

+350 Projekte
+20 Njerëz
+100 Klientë
+15 Vite eksperiencë

Filter Projects

Our projects are attitudes
rather than designs.

Grand Towers

Banim Përdorim Miks

Sheshi Ibrahim Rugova

Dizajn Urban

Pylli i Arinjve

Dizajn Urban

Na kontaktoni për të bashkëpunuar
në një projekt me ne

Contact us