Back to All

Propozimi i ri i Parkut të Biznesit afër qytetit të Prishtinës

Me rritjen e numrit të bizneseve brenda Kosovës, njëkohësisht ka pasur kërkesë të madhe për hapësira adekuate për kompanitë ekzistuese që kanë nevojë të zgjerohen dhe ato që sapo janë themeluar. Ndikimi i pandemisë në kthimin në punë ndryshoi gjithashtu tendencat në pasuritë e paluajtshme komerciale. Si rezultat i kësaj, interesimi i bizneseve në pasuri të paluajtshme për hapësirë të zyreve u ndikua gjithashtu. Më shumë kompani tani po punojnë në mjedise të përziera. Njerëzit janë duke u zhvendosur në zyre në zonat periferike vetëm për t’u larguar nga qyteti. Edhe pse ka një rritje të fuqisë punëtore në distancë, është vlerësuar se 80% e suksesit në karrierë në kuptimin e plotë të fjalës, është duke u shfaqur në vend dhe duke u takuar me njerëz. Përafrimi i kërkesave të zhvillimit të bizneseve me punën fleksibile në realitet do të jetë sfida tjetër me të cilën do të përballen kompanitë në të ardhmen e afërt. Kjo është arsyeja pse, ne në Smart Project ishim në kërkim për ta zgjeruar këtë ide më tej dhe për të krijuar mundësi të reja për tregun.

Propozimi i ri i parkut të biznesit afër qytetit të Prishtinës është një mundësi e mirë për ata që kërkojnë të zgjerojnë biznesin e tyre. Dizajni modern dhe hapësira e madhe do t’i lejojnë kompanitë të rriten, duke ruajtur një ekuilibër mes punës dhe jetës përmes lehtësive të tjera që kompleksi do të ofrojë. Për më tepër, afërsia me aeroportin do ta bëjë më të lehtë për klientët nga i gjithë rajoni të vizitojnë zyrat. Kompleksi është i pozicionuar brenda një sipërfaqe prej 3 hektarësh. Shtrihet midis dy rrugëve kryesore e cila jep më shumë fleksibilitet në aspektin e aksesit dhe logjistikës. Meqenëse parcela është rreth 60 metra e gjerë dhe rreth 450 metra e gjatë, vëllimi i ndërtesës është ndarë për të prodhuar një zgjidhje më të zbatueshme dhe për të ofruar më shumë ndriçim për modulet. Kompleksi është i ndarë në 9 module të pavarura për biznese të ndryshme dhe 1 modul është i dedikuar për një hotel. Modulet kanë për qëllim të veprojnë në mënyrë të pavarur për t’i ofruar shumëllojshmëri industrive të ndryshme. Çdo modul ka një sipërfaqe totale prej 4,800 m² deri në 9,000 m². Kompleksi ka një sipërfaqe totale prej 81,000 m².

Kompleksi është i hapur për investitorët që kërkojnë të investojnë në një ide të re inovative me potencialin për t’u bërë diçka e madhe dhe revolucionare për tregun ekzistues. Na telefononi ose caktoni një takim përmes faqes sonë për të marrë informacion shtesë.

Related News

Smart Project organizon punëtori mbi Inovacionin në Arkitekturë dhe Motivimin në Karrierë