Shkollë Fillore dhe e Mesme

  • Location : Malishevë
  • Year : 2018