Kompania

“PËR NE NJERËZIT ËSHTË E RËNDËSISHME ATMOSFERA DHE HAPËSIRA, SE SI AJO NA BËNË TË NDJEHEMI, PËRJETOJMË DHE SHOHIM GJËRAT.NË KËTË DREJTIM KA QENË GJITHMONË PUNA JONË, DUKE MENDUAR,STUDIUAR HAPËSIRËN DHE KONCEPTIMIN E SAJ NË FILOZOFI.”

SMART PROJECT është themeluar në vitin 2005 me eksperiencë të marrë nga fusha e arkitekturës dhe inxhinierisë. Qfarë e bënë më interesante këtë kompani është shumëllojshmëria e projekteve si:

  • Planifikim Urban
  • Infrastrukture
  • Hapsia Publike
  • Projekte Ambientale
  • Objekte të natyrave te ndryshme
  • Enterier Dizajn

Praktika jonë është angazhimi i thellë filozofik në çdo projekt të ri, planifikimi dhe përdorimi i materialeve unike dhe sensitive bazuar në explorim konstant të ideve dhe formave duke përdorur një metodologjispecifike për çdo projekt. Në thelbin e arkitekturës sonë është aftësia për të marrë një vështrim të ri të projektimit çështje përmes syve dhe përvojës.Qasja jonë synon kërkime intensive dhe analizën e çështjeve praktike dhe teorike në forcat lëvizëse të projektimit. Me zhvillimin e metodave rigoroze të analizës dhe të ekzekutimit, ne kombinojmë të menduarit inovativ dhe efikas .