Kompania

“PËR NE NJERËZIT ËSHTË E RËNDËSISHME ATMOSFERA DHE HAPËSIRA, SE SI AJO NA BËNË TË NDJEHEMI, PËRJETOJMË DHE SHOHIM GJËRAT. NË KËTË DREJTIM KA QENË GJITHMONË PUNA JONË, DUKE MENDUAR,STUDIUAR HAPËSIRËN DHE KONCEPTIMIN E SAJ NË FILOZOFI.”

SMART PROJECT është themeluar në vitin 2005 me eksperiencë të marrë nga fusha e arkitekturës dhe inxhinierisë. Qfarë e dallon dhe e bënë më interesante kompaninë është shumëllojshmëria e projekteve me të cilat kompania vazhdimisht dhe me sukses e ka sfiduar vetveten. Praktika jonë është një angazhimi i thellë filozofik dhe praktik në çdo projekt të ri, planifikimi i menduar dhe përdorimi i materialeve unike dhe sensitive duke u bazuar në explorim konstant të ideve, koncepteve dhe formave, duke përdorur një metodologji specifike për çdo projekt , ku çdo rrethanë e re na sjellë një zgjidhje unike.

Në zemër të arkitekturës sonë është aftësia për të marrë një vështrim të ri të dizajnimit, duke e përjetuar përmes syrit, takticitetit dhe hapsirës ku jetojmë.
Qasja jonë synon kërkime intensive dhe analiza duke i përfshirë njëkohësisht çështjet teorike dhe praktike, si forca simbiotike që formësojnë dizajnin tonë. Me zhvillimin e kritereve rigoroze dhe metodave të analizës dhe ekzekutimit, ne kombinojmë kreativitetin, inovacionin dhe efiçencën.